Lymfödem – ett område som lyfts i det nya Vårdprogrammet för cancerrehabilitering

Det mest angelägna målet med det nationella vårdprogrammet är att alla landsting och regioner ska använda det som underlag för beslut om konkreta tillämpningar på sjukhus, mottagningar och vårdcentraler. All rehabilitering kommer inte att ske på samma sätt i hela landet, eftersom de geografiska förutsättningarna varierar, men alla patienter med cancer ska få sina behov tillgodosedda på ett likvärdigt sätt.

Denna skrivning finns i vårdprogrammet:

”Lymfödem måste uppmärksammas bättre. Vårdpersonal bör utbildas, lymfterapeut bör träffa patienten för diagnostik, behandling och uppföljning. Landstingen måste skapa en struktur för detta som bättre än idag säkerställer likvärdig vård för alla patienter med cancer som utvecklar lymfödem.”

SÖFs ordförande Margareta Haag har ingått i gruppen som arbetat fram vårdprogrammet och säger så här:

– Kontakta gärna dina landstings/regionpolitiker för att få veta hur de avser att införa och genomföra cancerrehabilitering utifrån patientens och de närståendes behov.

Hela vårdprogrammet finns här