Hög tid att ansöka om SÖFs stipendium för studier/forskning

Stipendiesumman är på 100.000 kronor och möjliggörs av anslag från Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare (SOEB) för att stödja forskning inom lymfödemområdet. Stipendiet kan sökas av all legitimerad vårdpersonal.

Du som ansöker om stipendiet ska vara medlem i SÖF. Om du inte redan är medlem är du välkommen att ansöka om medlemskap i anslutning till ansökan.

Ansökningstiden går ut den 1 december 2017

Läs mera här om stipendiet