Artikel om lipödem i Läkartidningen

Artikel om lipödem i Läkartidningen

Äntligen skriver Läkartidningen om lipödem. Här kan du läsa den