Internationella lipödemmånaden 2017

lipodem_greenlady_stolt

Den internationella lipödemmånaden 2017 är nu slut

Tack alla ni modiga och vackra kvinnor som har berättat om era liv med lipödem. Berättelserna finns längre ner på sidan. Patientberättelserna är mycket värdefulla och kommer att användas i SÖFs kontakter med politiker, förvaltningar och myndigheter.

Tack även till er som var med i demonstrationen den 10 juni och visade allmänheten hur lipödem ser ut. Många stannade och ville veta mer.

SÖFs aktiviteter på sociala media om lipödem vilar nu under sommaren. Efter semestrarna är SÖF inbjuden till diskussion om kunskapsstöd för lipödem och Dercum på Socialstyrelsen.

SÖF är tacksamma för riksdagsledamoten Marianne Petterssons motioner som nu ger ringar på vattnet; precis som SÖF ville.

Du som är drabbad. Vi jobbar för dig i det tysta och lämnar rapporter då vi har något konstruktivt att berätta.


Vi behöver vård – tema för årets Internationella lipödemmånaden juni.

Lipödem är en kronisk progredierande kvinnosjukdom! Personer med lipödem lider av smärta, ätstörningar, dålig självkänsla och självförtroende samt bristande diagnostik och behandling i Sverige. Under årets Internationella lipödemmånad fokuserar därför SÖF på bristerna i vården för denna dolda sjukdom.

Under månaden –  med början den 4 juni – kommer SÖF att uppmärksamma och sprida kunskap om lipödem i form av text, bild och film på alla våra plattformar. Dessutom genomförs en demonstration för att belysa vikten av bättre vård för kvinnor med lipödem. Endast ett landsting i Sverige har vårdavtal som innefattar denna patientgrupp och kunskapsbehovet är enormt.

Demonstration sker 10 juni kl. 12-14 på Soltorget ovanför Sergels Torg i Stockholm. Du är hjärtligt välkommen delta och/eller komma och stötta de modiga kvinnor som ställer upp och visar hur lipödem kan se ut och hur sjukdomen kan påverka kropp och själ.

Modiga, vackra och stolta kvinnor demonstrerade för bättre vård av lipödem den 10 juni 2017.

På Facebook heter eventet Lipödemmånaden 2017.

Följ oss också under hashtaggarna #lipödem #vibehövervård

Läs gärna mer om lipödem i vår faktabank.