Kontakta Svenska Ödemförbundet

Du är alltid välkommen att kontakta oss på Svenska Ödemförbundet. Här intill finns länkar till våra sociala medier.

Adress och telefon

Tfn: 070-66 66 273

Adress:Svenska Ödemförbundet, Box 800,  101 36 Stockholm

Bankgiro: 58 96-90 23

Swish: 1231323864

Organisationsnummer: 802017-8425

Stödpersoner/Stödfamilj:

Ann Charlott Ågren  tfn 073-65 65 813
Karin Nielsen, tfn 08-592 55 28
Stödfamilj för barnfamiljer och unga vuxna: Sara Bergström, tfn 076-584 57 60.

Kontakta oss via e-post


Om du lämnar meddelande på telefonsvararen så glöm inte att uppge namn, adress, telefonnummer, mailadress och ärende.