Intressepolitik

 

Vad vet våra folkvalda politiker om kroniska ödem och behovet av vård och behandling? 

Svenska Ödemförbundet har i slutet av 2017 och under det första kvartalet 2018 vänt sig till samtliga sjukvårdslandstingsråd/regionråd och landstingens/regionernas oppositionsråd med ansvar för hälso- och sjukvård. SÖF har frågat ansvariga politiker, samt oppositionsråden, i Sveriges samtliga regioner och landsting. De har fått svara kort på två frågor om hur de tänker implementera det nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering och ombesöja att vår patientgrupp får vård och behandling. Utrymmet har varit begränsat och därav möjligheten att svara uttömmande. Svaren visar däremot hur olika det ser ut över landet och hur kännedom om kroniska ödemsjukdomar varierar.

Frågorna som ställdes:

1. När kan ni erbjuda cancerrehabilitering utifrån patientens och de närståendes behov enligt det nationella vårdprogram för cancerrehabilitering som fastställdes den 26 april 2017?

2. Vad kommer du att göra för att säkerställa en rättvis och jämlik vård för de som drabbats av primärt och sekundärt lymfödem, lipödem och Dercums sjukdom, och när?