Ödem

Alla svullnader är inte lymfödem. Hjärtkärl-, njur- eller endokrina sjukdomar kan ge upphov till lymfödemliknande symtom. Insektsbett, kirurgi, högt blodtryck och borrelia kan ge svullnad som utvecklas till lymfödem.

Här har vi samlat sidorna om olika typer av ödem, dess symptom och behandlingar samt annan nyttig information.