SÖF vann ILFs postertävling igen

För andra gången vann Helena Janlöv Remnerud, SÖFs kliniska rådgivare för lymfödem och Margareta Haag, SÖFs ordförande, tävlingen om Best Poster Prize vid ILFs kongress. Denna gång vid den nyligen genomförda ILF kongressen i Rotterdam och i konkurrens med 53 andra postrar. Postern skildrar SÖFs arbete med att ge patienter med lymfödem och lipödem kunskap […]

Read More

Världsexpertis inom lymfatiska sjukdomar på besök i Stockholm

Karen Herbst, USA, forskare i lipödem och Dercum samt Margaret Sneddon, ordförande i British Lymphology Society och f d studierektor vid Institutionen för lymfödem, University of Glasgow, är gästföreläsare vid det seminarium som SÖF anordnar i samband med Nordiska patientrådets för lymf- och lipödem möte 8-9 september. Medlemmar från de nordiska länderna, lymfterapeuter, vårdpersonal, vårdgivare och politiker […]

Read More

Internationella lipödemmånaden juni

Internationella lipödemmånaden har startat. Vi börjar lite smått med en patientberättelse. Under månaden kommer vi att lägga upp fler patientberättelser, fakta om lipödem, forskning och filmer. Läs mer här    

Read More

Vad betyder GDPR för dig som medlem, för SÖF och för SÖF Lokalföreningar

Dataskyddsförordningen – GDPR – gäller som lag i alla EUs medlemsländer från och med den 25 maj 2018. Förordningen kommer att innebära en hel del förändringar för dem som behandlar personuppgifter och stärkta rättigheter för den enskilde när de gäller personlig integritet. Vad betyder GDPR för dig som medlem, för SÖF och för SÖF Lokalföreningar […]

Read More

Riksdagsbeslut om motioner om lipödem och jämlik vård

Den 17 maj behandlade riksdagen ca 600 motioner inom området hälso- och sjukvårdsfrågor. Bland dessa motioner fanns tre motioner som handlade om lipödem och jämlik vård. Alla motionerna avslogs. Riksdagen anser dock att patienter borde kunna jämföra kvaliteten mellan olika vårdmottagningar genom nationella kvalitetsregister och uppmanar regeringen i ett tillkännagivande att arbeta med hälso- och […]

Read More

Internationella lipödemmånaden juni

Under Internationella lipödemmånaden kommer SÖF under parollen #Vibehövervård att uppmärksamma lipödemfrågor på olika sätt. Efter hand läggs aktiviteterna upp på denna sida samt på Facebook och Instagram. Håll utkik! Vill du som medlem uppmärksamma lipödem på din ort kan du beställa diagnosfoldrar om lipödem och tröjor för lokala aktiviteter. Mejl till ordforande@svenskaodemforbundet.se , dock senast […]

Read More

Tre riksdagsmotioner om lipödem

Den 17 maj kommer tre riksdagsmotioner om lipödem föredras i riksdagen: Lipödem – en sjukdom där det behövs mer forskning och kunskap och bättre vård inlämnad av Solveig Zander och Annika Qarlsson (båda C) Jämlik hälso- och sjukvård inlämnad av Marianne Pettersson (S)   Diagnos och behandling av sjukdomen lipödem inlämnad av Stefan Nilsson (MP)   Kom gärna […]

Read More

Kort rapport från årsmötesseminariet den 24 mars 2018

Lördagen den 24 mars genomfördes SÖFs årsmötesseminarium på Ersta Konferens på Söder i Stockholm. Ett 70-tal medlemmar fanns på plats. Dagen började med en workshop om kompressionspumpen LymphaPress. Deltagarna fick lära sig hur en kompressionspump fungerar och även möjlighet att känna hur det känns att ligga i en sådan. Läs mer här

Read More

Se SÖFs filmer om lymfsystemet och egenbehandling

Under hösten har Svenska Ödemförbundet producerat två filmer om lymfsystemet och självlymfdränage. I den första filmen, som skapats i samarbete med Johanniterorden och Roche, går vi igenom lymfsystemets funktion och vilka sjukdomar och komplikationer som kan uppstå när lymfsystemet inte fungerar som det ska. Film nummer 1:   I den andra filmen – skapad i samarbete med […]

Read More

Lokalföreningen SÖF Uppsala är bildad

Söndagen den 11 februari 2018 samlades ett 20-tal SÖF medlemmar boende i Region Uppsala för att bilda SÖFs fjärde lokalförening. Mötet valde styrelse, antog föreningens stadgar och döpte föreningen till SÖF Uppsala.  Vid mötet deltog regionrådet Malena Ranch (MP), oppositionsrådet Lina Nordquist (L) och Fatane Salehi, Ansvarig Sjukhusövergripande Cancerrehabilitering i Region Uppsala. Sue Mellgrim, SÖFs kliniska […]

Read More