Bli medlem

Bli medlem

Som medlem i Svenska Ödemförbundet bidrar du till vår kamp för diagnos och behandling av lymfödem, lipödem, Dercums sjukdom och andra lymfatiska sjukdomar.

Vi erbjuder ett antal medlemsförmåner däribland konferenser och kurser och fyra gånger om året utkommer vår uppskattade tidning Lymfan.

Du ansöker om medlemskap och väljer medlemskategori genom att fylla i formuläret nedan.
När din anmälan godkänts, skickas faktura på medlemsavgiften till dig. När avgiften är betald och registrerad får du ett välkomstpaket. Du kan bli medlem närsomhelst under året.

Medlemskategorier

 • Ordinarie medlem 250 kr (person med kroniskt eller odiagnosticerat ödem)
 • Vårdpersonal 250 kr (den som arbetar i vården)
 • Företag/Organisation 850 kr
 • Stödmedlem Plus 250 kr (närstående till ordinarie medlem och annan som stödjer SÖF:s verksamhet)
 • Stödmedlem 100 kr (samma som Stödmedlem Plus men utan fulla medlemsförmåner)

Så här betalar du medlemsavgiften

SÖFs medlemsavgift gäller per kalenderår och betalas genom faktura med OCR-nummer som kommer via vanlig post i november varje år. Om du glömt betala medlemsavgiften, kontakta medlem@svenskaodemforbundet.se för en faktura.

Medlemsförmåner

 • Välkomstpaket med innehåll som är anpassat till din medlemskategori och diagnos
 • Informationsmaterial om ödem och om Svenska Ödemförbundet 
 • Tidningen Lymfan fyra gånger per år (gäller ej Stödmedlem)
 • Kostnadsfri/reducerad avgift vid SÖF:s konferenser (för företag gäller 1 representant/företag) 
 • Medical Alert Card (gäller endast personer med ödem)
 • Åtkomst till SÖF:s slutna grupp på Facebook (för företag gäller 1 representant/företag). Din medlemsavgift måste vara betald och registrerad för att få åtkomst till gruppen.
 • Möjlighet att få stöd av SÖF:s stödpersoner
 • Nyhetsbrev via e-post
 • Rabatter hos SÖF:s samarbetspartners
 • Företag som annonserar helårsvis har 10 procents rabatt på annonspriset.

Personuppgiftspolicy för Svenska Ödemförbundet och dess lokalföreningar

Genom att bli medlem godkänner du att SÖF registrerar dina adressuppgifter samt dessutom din diagnos, d v s vilken typ av ödem du diagnostiserats med. Att ange diagnos är frivilligt men i vårt påverkansarbete gentemot vårdinstanser och myndigheter är diagnosstatistiken tunga argument. Med uppgift om diagnos kan SÖF snabbt, internt rikta information till olika diagnosgrupper. Alla uppgifter om diagnos som identifierar en person används endast av den personuppgiftsansvarige inom SÖF. 

Rabatter

Som medlem kan du ta del av rabatter hos nedanstående företag:

 • Lymfterapi Norrort ger 20% rabatt på produkter från medi och BSN samt 25% på hjälpmedlet Bauerfeind:s handskar till SÖF:s medlemmar. Vänligen uppge ditt medlemsnummer vid beställning.
 • medi lämnar 20 % i rabatt på köp av deras produkter via medi:s webbshop. Mejla SÖF för tillgång till rabattkod.
 • RaMa Medical ger 10 % rabatt till alla medlemmar i SÖF på standardkompressionsprodukter. Beställ i webshop där du som inloggning anger: ”SÖF+medlemsnumret”

Har du frågor om medlemskap i förbundet, kontakta oss gärna på telefon 070-666 62 73 eller till medlem@svenskaodemforbundet.se

Välkommen som medlem