Aktiviteter

SÖF jobbar ständigt för att erbjuda våra medlemmar aktiviteter som ökar kunskap och skapar gemenskap. Varje år är det t.ex. Världsdagen för lymfödem den 6 mars, internationella lipödemmånaden i juni. Följ gärna med i kalendariet för att få ytterligare information om övriga aktiviteter.