Världsdagen för lymfödem

Boka in dagen i almanackan! För andra gången uppmärksammar SÖF Världsdagen
för lymfödem 6 mars. Detta gör vi tillsammans med våra systerorganisationer ibland annat Australien, England, Frankrike, Indien, Kanada, Nya Zeeland och USA.
Inom ramen för Världsdagen ryms alla sjukdomar som har påverkan på lymfsystemet.
Information om plats, klockslag och program kommer efterhand i våra informationskanaler.